15 Feb

Ako vybrať ten správny motorový olej?

Motorový olej je pre motor automobilu, motocykla a ďalších dopravných prostriedkov so spaľovacím motorom veľmi dôležitý. Bez neho by došlo k zásadnému poškodeniu sieťových prvkov motora a podobné by to bolo s olejom, ktorý nie je pre daný motor určený. Samozrejme aj s olejmi sa dá experimentovať rovnako, ako keď natankujete benzín s oktánovým číslom 98 miesto 95. Väčšina motorov si s tým bez problémov poradí alebo im táto zmena dokonca prospeje. Spravidla je ale dobré sa u olejov držať toho, čo predpisuje výrobca. Predídete tak možným zbytočným problémom a nestane sa nehoda, s ktorou si poradí len odborný servis s použitím špeciálnej gola sady . Na aké parametre oleja by ste sa mali pri jeho výbere zamerať?

Viskozita oleja

Označenie oleja, ktorý máte použiť, nájdete v servisnej knižke alebo užívateľskej príručke hneď vedľa gola sady. Ako prvú vec, na ktorú sa musíte zamerať, je viskozita podľa klasifikácie SAE (Society of Automotive Engineers). Existuje 12 viskozitných tried. Šesť zimných a šesť letných. Sezónne oleje sa používali skôr, dnes sa používajú oleje celoročné, ktoré majú správnu viskozitu (tekutosť) po celý rok a nezaťažujú tak sieťové prvky filtra. U starších automobilov sa stretnete s viskozitou napríkad 10W-40 či 15W-40, tie novšie väčšinou majú 5W-40 alebo 5W-30. Číslo na ľavej strane určuje viskozitu v studenom motore v zime, pravé číslo znamená viskozitu pri prevádzkovej teplote motora.

Výkonová špecifikácia

Výkonová špecifikácia je spoločne s viskozitou najdôležitejším parametrom motorového oleja. V Európe sa stretávame s klasifikáciou olejov podľa ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobile, EÚ). Značenie sa skladá z písmen A, B, C a E a čísel od 1 do 5, napríklad A2 / B2 alebo C3. Písmená A, B a C sa používajú pre značenie olejov pre vznetové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel , tie s písmenom C sú vhodné pre motory s katalyzátormi. Oleje, u ktorých je výkonová špecifikácia značená písmenom E, sú určené pre vznetové motory nákladných automobilov.

Výkonová špecifikácia môže byť uvedená tiež podľa klasifikácie API (American Petrol Inštitút, USA), v ktorej sa na opis výkonnosti používa iba písmen. Písmeno S určuje, že olej je vhodný pre zážihové motory, zatiaľ čo olej pre vznetové motory značí písmeno C. Je k nim priradené ešte druhé písmeno, ktoré presnejšie špecifikuje použitie daného oleja.